Chinese Dao Sword Damascus Steel Sharp Tang Dynasty Saber TaiChi/Ring Head Jian

tai chi jian


Chinese Dao Sword Damascus Steel Sharp Tang Dynasty Saber TaiChi/Ring Head Jian

Price : $159.00

Ends on : N/A

Located in: CN

Buy Now

#Chinese #Dao #Sword #Damascus #Steel #Sharp #Tang #Dynasty #Saber #TaiChiRing #Jian