Metal Handle Chinese Sword High Carbon Steel Tang Saber WuShu/TaiChi Dao Jian

tai chi jian


Metal Handle Chinese Sword High Carbon Steel Tang Saber WuShu/TaiChi Dao Jian

Price : $139.00

Ends on : N/A

Located in: CN

Buy Now
#Metal #Handle #Chinese #Sword #High #Carbon #Steel #Tang #Saber #WuShuTaiChi #Dao #Jian