Long Blade Double-Handed TaiChi Sword High Carbon Steel Chinese WuShu/TaiJi Jian

tai chi jian


Long Blade Double-Handed TaiChi Sword High Carbon Steel Chinese WuShu/TaiJi Jian

Price : $175.00

Ends on : N/A

Located in: CN

Buy Now

#Long #Blade #DoubleHanded #TaiChi #Sword #High #Carbon #Steel #Chinese #WuShuTaiJi #Jian