1709240907 hqdefault

Xingyiquan Water Lizard Form

Shi Dan-Qiu performs the Water Lizard (Tuo Xing) as taught by Master Li Tian-Ji Traditional Chinese Medicine,Qigong,Chinese Martial Arts,Taijiquan,Baguazhang,Yiquan,Xingyichuan,Xing Yi Quan (Martial Art),T’ai Chi Ch’uan (Martial Art),Baguazhang (Martial Art),Amsterdam (City/Town/Village),neigong.nl,Shi Dan-Qiu,Water Lizard,Xingyiquan,taijiquan #Xingyiquan #Water #Lizard #Form

Read More