42-step tai chi (tàijíquán)

1706856383 hqdefaultFrom the great book of “Li deyin – Tàijíquán”, a 42-step tai chi performance. A better quality version the one I saw floating around 🙂

#42step #tai #chi #tàijíquán