Qigong for releasing stress and relaxing #qigong #qigongpractice #taichi #taijiquan #breathing#Qigong #releasing #stress #relaxing #qigong #qigongpractice #taichi #taijiquan #breathing