[2022] Chen Suijin – 42 Taijijian – 2nd Global Taijiquan CompetitionHere’s a great video of Chen Suijin competing in 42 Taijijian for the the online 2022 Global Taijiquan Competition

#taiji #taichi #taijiquan #taijijian #taichichuan #jian #jianshu #kungfu #martialArts #wushu #china #hongKong

#Chen #Suijin #Taijijian #2nd #Global #Taijiquan #Competition